Módszertani Konferencia

Gyakorlóiskolák VI. Országos Módszertani Konferenciája. Debrecen,2010. szept. 30- október 2.

Gyakorlóiskolák Országos Módszertani Konferenciája

A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége közhasznú egyesület 2002-ben alakult az ország gyakorlóiskoláinak érdekvédelme és módszertani továbbképzés, tapasztalatcsere céljából. Az Egyesület 2003-ban Szegeden, 2004-ben Baján, 2006-ban Budapesten, 2007-ben Szekszárdon, 2009-ben Pécsett rendezett országos módszertani konferenciát a vezetőtanárok és szakvezető tanítók részvételével.

A VI. Országos Módszertani Konferenciára 2010. október 1-2-án Debrecenben került sor a négy debreceni gyakorlóiskola rendezésében, Prof. dr. Fábián István rektor /Debreceni Egyetem/ és dr. Völgyesi Zoltán rektor /Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola/ fővédnökségével. A házigazda szerepét Denichné Hajdú Tímea és Grasselliné dr. Nagy Adél - a DE Arany János Gyakorló Általános Iskolája jelenlegi és előző igazgatója, Demeter Józsefné - a DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája igazgatója, Kovács István - a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma igazgatója, és Ember Sándor, a KFRTKF Gyakorló Általános Iskolája igazgatója töltötte be. Természetesen valamennyi intézmény nevelőtestülete kivette részét az előkészítésből és a lebonyolításból.

A rendezvényhez kapcsolódóan a gyakorlóiskolák vezetői is összegyűltek igazgatói konferenciára. Ennek keretében meghallgatták Prof. dr. Gaál István, a DE Tudományegyetemi Karok elnöke ismertetőjét a debreceni tanárképzési modellről, és Rácz Annamária, a TÁMOP 3.3.2. projektmenedzsere tájékoztatóját a referenciaiskolákról.

M. Szilágyi Zsuzsa, a Magyar Géniusz Projektiroda képviselője A Géniusz Program, illetve a tehetséggondozás támogatási lehetőségei című előadása, valamint az iskolaszövetség éves beszámolójának elfogadása után az intézményvezetők csatlakoztak a vezetőtanárok gazdag programjához.
A plenáris ülésen dr. Pósán László országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának alelnöke tartott előadást Változások az oktatásban címmel.

A megnyitót követő kétnapos szakmai találkozó ezúttal a tanórai, továbbá a tanórán kívüli tartalmak és módszerek intézményi gyakorlatát állította a középpontba. Szó esett projektekről és tanórán kívüli tevékenységekről, egészségnevelésről és környezeti nevelésről, erdei iskolákról és szabadidős tevékenységekről, iskolán kívüli tanórákról és természetesen „Ami kiállta az idő próbáját” mottóval hagyományos tanórai keretekről - 45 percen belül és túl.

A jó hangulatú rendezvényen az ország 24 gyakorlóiskolájának 250 pedagógusa vett részt, s a nyolc szekcióban 108 előadás hangzott el. A szoros időrend ellenére minden helyszínen volt lehetőség hozzászólásokra, reflexiókra. Az oldott légkörű összejövetel a szekcióvezetők rövid összegzésével teljesedett ki. Az előadások anyaga konferenciakötetben jelent meg, mely később is hasznos módszertani segédeszköz lehet az iskolák számára.

A szervezőbizottság vezetője a zárszót megelőzően bejelentette, hogy a gyakorlóiskolai szakvezető pedagógusok, vezetőtanárok 2012. évi találkozójára Győrben kerül sor. Az eredményes és sikeres konferencia Bácsi János, az iskolaszövetség elnöke gondolataival zárult.

Nézze meg a Gyakorlóiskolák VI. Országos Módszertani Konferenciájáról készült videónkat és képeinket.
Eseménynaptár