Rólunk

A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége 2002-ben jött létre. Célkitűzéseink között szerepelt, hogy az országos iskolafejlesztési elképzeléseket teszteljük és összehangoljuk, a gyakorlati képzés együttműködési formáit bővítsük, hatékonyságukat növeljük. A gyakorlati képzés sajátos nevelési-oktatási érdekeinek megjelenítését és azok képviseletét is vállaltuk az állami és a fenntartói szervezetekben. Célunk, hogy a szövetséghez tartozó intézmények átadják egymásnak tapasztalataikat, módszereiket, a helyi és a már jól bevált kezdeményezéseket megismertessék egymással. Szövetségünk jelenleg 26 gyakorlóiskolát tömörít magába, az intézményekben 1725 nevelő dolgozik, 18 653 diák (3-18 év közötti tanuló) tartozik az iskolaszövetséghez az alábbi bontásban.

Az iskolaszövetség jelenleg 25 gyakorlóintézményt tömörít, ezekben az iskolákban 18.589 fiatal tanul. A gyermekek munkáját 1.719 pedagógus irányítja, akik közül 786 szakvezető. A szövetség eddig hat alkalommal rendezte meg a Vezetőtanárok, -tanítók országos módszertani konferenciáját (2003 Szeged, 2004 Baja, 2006 Budapest, 2007 Szekszárd, 2009 Pécs, 2010 Debrecen). A konferenciákon elhangzott előadások anyagából közel 400 tanulmány született, amelyet hat kötet tartalmaz, és a honlapon ezek az anyagok elérhetők lesznek. Három évenként tanulóinknak szervezünk tábort (2005 Fonyódliget, 702 diák; 2008 Csillebérc, 571 diák), e táborok forgatókönyvei mintául szolgálhatnak az iskoláknak. Az Iskolaszövetség mindig nagy gonddal véleményezte és véleményezi az oktatáspolitikai döntések előkészítését. Tudunk segítséget nyújtani a kompetenciaalapú oktatáshoz, a mentorképzéshez, a projektpedagógiához és szinte valamennyi módszertani kérdéshez az első osztálytól az érettségiig. Ha valamilyen információt nem talál meg honlapunkon, keressen bennünket!

Iskolaszövetség Létszámadatok 2010. január 4-i állapot alapján:


Intézmény neve Az intézmény pedagógusainak összlétszáma Ebből a szakvezetők létszáma A diákok összlétszáma 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Debrecen 72 fő 18 fő
982 fő
Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza
90 fő
44 fő
1375 fő
SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, Szeged   62 fő
47 fő
696 fő
SZTE Juhász Gyula Gyak. Ált. Isk., Szeged
82 fő
41 fő
908 fő
SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola, Szeged  61 fő
7 fő
113 fő
Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Baja  44 fő
15 fő
530 fő
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, Budapest  74 fő
42 fő
586 fő
Nyugat-Magyarországi Egyetem Bolyai János Gyak. Ált. Isk. és Gimn., Szombathely  74 fő
65 fő
1065 fő
Eszterházy Károly Főiskola, Gyak. Ált. Isk., Középisk. és AMI, Eger
129 fő
73 fő
1556 fő
PTE 1. sz Gyak. Ált. Isk.Pécs  50 fő
22 fő
557 fő
PTE Deák F. Gyak. Gimn. és Ált. Isk., Pécs  59 fő
14 fő
701 fő
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyak. Gimn., Debrecen  72 fő
42 fő
803 fő
Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyak. Ált. Isk., Nyíregyháza  64 fő
32 fő
895 fő
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyak. Ált. Isk., Debrecen  63 fő
25 fő
711 fő
ELTE Radnóti Miklós Gyak. Ált. Isk. és Gyak. Gimn., Budapest  96 fő
56 fő
924 fő
Kaposvári Egyetem Gyak. Ált. Isk. és Gimn., Kaposvár  67 fő
21 fő
833 fő
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest  78 fő
38 fő
650 fő
Debreceni Egyetem Arany János Gyak. Ált. Isk., Debrecen  53 fő
14 fő
633 fő
PTE Babits Mihály Gyak. Gimn. és Szakközépisk., Pécs  108 fő
38 fő
836 fő
PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyak. Isk. és AMI, Gyak. Óvoda, Szekszárd  Óvónő: 13 fő, Tanár: 54 fő-Szakvez: 7 fő Szakvez: 26 fő-Ovi: 159 fő, Suli: 581 fő, Műv. isk.: 200 fő
ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Gyak. Ált. Isk., Budapest 90 fő
17 fő
693 fő
ELTE Bárczi Gusztáv Gyak. Ált. Isk. és Gyógyped. Módszertani Közp. Budapest  37 fő
19 fő
158 fő
SZTE Ságvári Endre Gyak Ált. Isk. Szeged   52 fő
26 fő
604 fő
Nyugat-Magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyak. Ált. Isk., Győr
39 fő
22 fő
461 fő
Szent István Egyetem Gyakorló Ált. Isk., Jászberény
6 fő
5 fő
64 fő
Miskolci Egyetem Árvay József Gyak. Ált. Isk., Sárospatak  36 fő
15 fő
410 fő
Összesen:  1725 fő
791 fő
18.653 fő
Eseménynaptár