Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája a jelenlegi keretek között közoktatási feladattal nyolc osztályos általános iskola, ahol a felsőoktatáshoz kapcsolódva tanárjelöltek gyakoroltatása folyik. 

dekl.pngAz iskola jellemzése

Az iskola a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája és a Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolájának átszervezésével, az előbbi intézmények jogutódjaként 2015. augusztus 1-jével jött létre.

Adatok:
Név: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
OM azonosító: 031200
Fenntartó: Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.sz.
Székhely: 4029 Debrecen, Csengő u. 4. sz.
Feladatellátási helyek: 4029 Debrecen, Csengő utca 4. sz.
4024 Debrecen, Kossuth u. 33. sz.
4026 Debrecen, Hajó u. 18-20. sz.

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája állami fenntartású, összetett, többcélú köznevelési intézmény, melyben két feladatellátási helyen általános iskolai nevelés-oktatás folyik 1-8. évfolyamon, a harmadik feladatellátási helyen gimnáziumi nevelés-oktatás hat-, négy- illetve négy+egy évfolyamos tanterv alapján. Az összetett iskola általános iskolai és gimnáziumi helyi tanterve szervesen kapcsolódnak egymáshoz.
Fontos célkitűzésünk az iskola sajátos profiljának megteremtése és megtartása a hatályos törvények és jogszabályok alapján. A pedagógusok alkotó kedvének és a gyermekek képességeinek kibontakoztatását maximálisan támogató pedagógiai légkört igyekszünk biztosítani. Iskolánk stratégiai célja a kor követelményeinek megfelelő magas színvonalú oktatás és nevelés megvalósítása alap- és középfokon.

A gyakorlóiskolai létből adódóan célunk a felhalmozott értékek, tapasztalatok továbbadása a jövő tanárainak/pedagógusainak. Ezért a köznevelés feladatainak ellátása mellett a fenntartó egyetem tanárképzési koncepcióját figyelembe véve alakítjuk az oktatás tartalmát és struktúráját.

 dekl1.jpg  dekl2.jpg  dekl3.jpg

Cím: 4024 Debrecen Csengő u. 4.
OM azonosító: 031200

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolájának honlapja

Eseménynaptár