Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Általános Iskola

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda 2015. augusztus 24. napjával, miniszteri döntést követően jött létre a Pécsi Tudományegyetem korábbi köznevelési intézményeinek összeolvadással történő egyesítésével. A Pécsi Tudományegyetem jogelőd intézményei közül az új intézmény székhelye a korábbi Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola lett.

Az átalakítást követően a székhelyintézmény és a tagintézmények mindegyike szervezeti és szakmai szempontból továbbra is önálló, őrzi identitását, egyéni arculatát, a szakmai munkára kiterjedő vezetői autonómiáját, pedagógiai programjának sajátosságait. A színvonalas és eredményes oktató-nevelő, felzárkóztató, tehetséggondozó és innovációs munka zavartalanul folytatódhat az egyes intézményekben. Az egyes tagintézmények munkaközösségei önállóan, de közös szakmai műhelyt is alkotva dolgozhatnak, jó gyakorlataikat megosztják egymással.
Az intézményben olyan nagy tapasztalattal rendelkező tanítók, tanárok dolgoznak, akikben megvan a folyamatos és tudatos szakmai fejlődés és a tudásmegosztás igénye, és akik vezetőtanárként, mentorként az új köznevelési rendszer kihívásaira is képesek felkészíteni a jövő pedagógusait.
A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda helyzeténél, felhalmozott szellemi erőforrásainál fogva a régió vezető szakmai műhelye. Az új egységes köznevelési intézmény növeli az intézményen belüli továbbtanulás esélyét, lehetőséget ad hosszú távú, lineáris képzési rendszer kialakítására, bővítve az egyetem ilyen irányú képzési-kutatási lehetőségeit.

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 15.
OM azonosító 027406
Igazgató Turi Katalin


PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Általános Iskola honlapja

Eseménynaptár